Danh mục sản phẩm

IC ADC-CD-DAC

CD4052BE DIP16
Xem nhanh

CD4052BE DIP16

3.000₫
CD4071BE DIP14
Xem nhanh

CD4071BE DIP14

5.000₫
CD4081BE DIP14
Xem nhanh

CD4081BE DIP14

4.000₫
CD4017 SOP 16
Xem nhanh

CD4017 SOP 16

3.000₫
HCF4047
Xem nhanh

HCF4047

5.000₫
CD4049 DIP16
Xem nhanh

CD4049 DIP16

4.000₫
CD4049 SOP16
Xem nhanh

CD4049 SOP16

4.000₫
TC4066BE DIP14
Xem nhanh

TC4066BE DIP14

4.000₫
CD4017BE DIP16
Xem nhanh

CD4017BE DIP16

4.000₫
CD4035 DIP16
Xem nhanh

CD4035 DIP16

7.000₫
CD4027BE DIP16
Xem nhanh

CD4027BE DIP16

4.000₫
CD4081 SOP14
Xem nhanh

CD4081 SOP14

4.000₫
CD4511BM SOP16
Xem nhanh

CD4511BM SOP16

4.000₫
CD4511BE DIP16
Xem nhanh

CD4511BE DIP16

4.000₫
CD4093BE DIP14
Xem nhanh

CD4093BE DIP14

4.000₫
CD4050 DIP16
Xem nhanh

CD4050 DIP16

4.000₫
CD4066 DIP14
Xem nhanh

CD4066 DIP14

3.000₫
ADC0804LCN DIP20
Xem nhanh

ADC0804LCN DIP20

40.000₫
ADC0809CCN DIP28
Xem nhanh

ADC0809CCN DIP28

44.000₫
ADC0808CCN DIP28
Xem nhanh

ADC0808CCN DIP28

45.000₫
DAC0832LCN
Xem nhanh

DAC0832LCN

29.000₫
HX711 Dán
Xem nhanh

HX711 Dán

25.000₫
ADC0832CCN DIP8
Xem nhanh

ADC0832CCN DIP8

22.000₫
ADE7753
Xem nhanh

ADE7753

70.000₫

popup

Số lượng:

Tổng tiền:


zalo
Hotline
0878842345
Hotline
0941344233