Danh mục sản phẩm

Ic Giao Tiếp - Driver

MT8870DS SOP18
Xem nhanh

MT8870DS SOP18

10.000₫
PT2249 DIP16
Xem nhanh

PT2249 DIP16

7.000₫
PT2248 DIP16
Xem nhanh

PT2248 DIP16

7.000₫
PT2272-L4
Xem nhanh

PT2272-L4

6.000₫
MAX485CPA
Xem nhanh

MAX485CPA

3.000₫
Max232 Cắm
Xem nhanh

Max232 Cắm

4.000₫
Max6675 SOP8
Xem nhanh

Max6675 SOP8

100.000₫
ICL7107 DIP40
Xem nhanh

ICL7107 DIP40

14.000₫
MAX7219 DIP24
Xem nhanh

MAX7219 DIP24

19.000₫
ULN2003 SOP16
Xem nhanh

ULN2003 SOP16

4.000₫
ULN2803 DIP18
Xem nhanh

ULN2803 DIP18

4.000₫
IR2113 DIP14
Xem nhanh

IR2113 DIP14

19.000₫
CH340T SOP20
Xem nhanh

CH340T SOP20

15.000₫
TB6560
Xem nhanh

TB6560

70.000₫
SLA7032M
Xem nhanh

SLA7032M

55.000₫
ULN2004APG DIP16
Xem nhanh

ULN2004APG DIP16

5.000₫
ULN2004AG SOP16
Xem nhanh

ULN2004AG SOP16

4.000₫
SG3525A SOP-16
Xem nhanh

SG3525A SOP-16

6.000₫
FT232RL SSOP28
Xem nhanh

FT232RL SSOP28

72.000₫
TC9148 DIP16
Xem nhanh

TC9148 DIP16

25.000₫
TC9149 DIP16
Xem nhanh

TC9149 DIP16

6.000₫
HT1621B SSOP48
Xem nhanh

HT1621B SSOP48

25.000₫
IC 24LC16B
Xem nhanh

IC 24LC16B

20.000₫

popup

Số lượng:

Tổng tiền:


zalo
Hotline
0878842345
Hotline
0941344233