Danh mục sản phẩm

IC Real time-Opam

LM324-DIP14
Xem nhanh

LM324-DIP14

3.990₫
LM393P
Xem nhanh

LM393P

3.490₫
LM393 SMD
Xem nhanh

LM393 SMD

3.490₫
LM339N DIP14
Xem nhanh

LM339N DIP14

3.990₫
UA741
Xem nhanh

UA741

3.490₫
LM386
Xem nhanh

LM386

3.990₫
OP07 SOP8 SMD
Xem nhanh

OP07 SOP8 SMD

3.490₫
OP07 DIP8
Xem nhanh

OP07 DIP8

2.990₫
TL082 Cắm
Xem nhanh

TL082 Cắm

3.990₫
TL082 Dán
Xem nhanh

TL082 Dán

3.500₫
DS1307 DIP8
Xem nhanh

DS1307 DIP8

5.980₫
DS1302 DIP8
Xem nhanh

DS1302 DIP8

3.990₫
DS1302ZN SOP8
Xem nhanh

DS1302ZN SOP8

4.000₫
DS3231N SOIC16
Xem nhanh

DS3231N SOIC16

22.990₫
DS12C887 Real Time
Xem nhanh

DS12C887 Real Time

44.990₫
LM358 DIP8
Xem nhanh

LM358 DIP8

4.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: