Danh mục sản phẩm

Transistors Cắm

S8550 (PNP)
Xem nhanh

S8550 (PNP)

400₫
J13009 (NPN)
Xem nhanh

J13009 (NPN)

16.900₫
2SA1015 (PNP)
Xem nhanh

2SA1015 (PNP)

400₫
2SB562 (PNP)
Xem nhanh

2SB562 (PNP)

1.990₫
2SB688 (PNP)
Xem nhanh

2SB688 (PNP)

9.900₫
D718 TO247
Xem nhanh

D718 TO247

9.900₫
D882 (NPN)
Xem nhanh

D882 (NPN)

990₫
S9013 (NPN)
Xem nhanh

S9013 (NPN)

400₫
2SC5198 A1941
Xem nhanh

2SC5198 A1941

35.000₫
TL431 TO92
Xem nhanh

TL431 TO92

1.000₫
2SA1013 (PNP)
Xem nhanh

2SA1013 (PNP)

990₫
B772 (PNP)
Xem nhanh

B772 (PNP)

990₫
2SD468 (NPN)
Xem nhanh

2SD468 (NPN)

1.000₫
2SC5707 (NPN)
Xem nhanh

2SC5707 (NPN)

7.000₫
TIP41C (NPN)
Xem nhanh

TIP41C (NPN)

2.500₫
TIP42C (PNP)
Xem nhanh

TIP42C (PNP)

2.490₫
2N3055 (NPN)
Xem nhanh

2N3055 (NPN)

8.400₫
KSP2907A (PNP)
Xem nhanh

KSP2907A (PNP)

2.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: